Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.908.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 października 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXIV/195/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe