Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 152/XVIII/2020 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2021 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe