Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/309/20 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2021 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe