Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/311/20 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w Wykazie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich, stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej, przyjętego Uchwałą nr XXXVII/450/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania imienia i Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62 D

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe