Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.910.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 października 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr S.0007.057.2020 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe