Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.914.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 października 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 430/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Sybiraków i Żorskiej (na odcinku od ul. Sybiraków do ul. Prostej) z równoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi wojewódzkiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe