Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.920.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 października 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXIX/232/2020 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zaliczenia 16 dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Żywca

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe