Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/610/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/998/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Oświaty w Bielsku-Białej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe