Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/188/2020 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe