Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 172/XXI/2020 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe