Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/25/8/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 3469)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe