Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/25/11/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/9/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe