Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ED.031.5.2.2020 Prezydenta Miasta Żory; Wójta Gminy Suszec

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie powierzenia miastu Żory przez gminę Suszec prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe