Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/629/20 Rady Miasta Katowice

z dnia 19 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe