Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 374/XXIV/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie uchwały Nr XXIII.206.2020 Rady Miasta Wojkowice z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad udzielania z budżetu gminy Wojkowice dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru tych inwestycji do finansowania lub dofinansowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe