Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 381/XXIV/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie uchwały Nr XXI/197/2020 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest w ramach ,,Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2010-2032"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe