Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/199/20 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na zadania polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Pilchowice ze środków budżetu gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe