Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.069.2020 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców na terenie Miasta Radlin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe