Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.072.2020 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radlin"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe