Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 195/XVII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 257/XXI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe