Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 201/XVII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe