Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/304/2020 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe