Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 199/XVII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach, dla którego podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Woźnikach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe