Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/182/2020 Rady Gminy Lelów

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe