Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/185/2020 Rady Gminy Lelów

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe