Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/127/2020 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe