Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 25.244.2020 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Rydułtowy w 2021 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe