Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/250/2020 Rady Miasta Radzionków

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe