Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/207/2020 Rady Gminy Czernichów

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe