Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 412/XXVIII/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały Nr XXIII/318/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe