Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Chorzów; Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Chorzów_Świętochłowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe