Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/192/20 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/150/20 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe