Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/193/20 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/173/20 Rady Gminy Olsztyn z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/67/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe