Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 284/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 359/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe