Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 285/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr 210/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania lokali użytkowych w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Gminie (Miastu) Siemianowice Śląskie lub jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe