Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/214/2020 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siewierz na lata 2021-2025

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe