Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 325/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe