Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/212/2020 Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/190/2020 Rady Gminy Mstów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mstów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe