Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/356/2020 Rady Miasta Wisła

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały XVI/236/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe