Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.1001.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 23 grudnia 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVIII/210/2020 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myszkowskiego na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2024-2027"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe