Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 1772/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie nr 1566/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - samoobsługowych toalet publicznych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe