Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 178/XXX/2020 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Blachownia na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe