Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/227/20 Rady Gminy Lipowa

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe