Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/195/2020 Rady Gminy Rajcza

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Rajcza

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe