Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/271/2020 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/571/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Rudziniec lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe