Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 398/20 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 452/19 z 19 grudnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Miasta Mysłowice w prawo własności tych gruntów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe