Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/198/2020 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokrycia dachowego polegających na demontażu, usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów zawierających azbest oraz innych inwestycji związanych z utylizacją elementów zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2021-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe