Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/186/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 30 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXII/153/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Szczyrk i jej jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe