Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/166/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe