Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe